Rendez-vous au salon Terr’Eau Bio 30 juin et 1er juillet 2021 à Brie dans l’Aisne en France

Les partenaires du projet SymBIOse seront présents sur le salon pour vous accueillir et présenter les avancées du projet SymBIOse à travers :

 • une conférence sur “la coopération transfrontalière aux services des filières légumineuses”. Venez découvrir les tendances de développement bio à l’échelle de nos 3 versants wallons, flamands, français, ainsi que les besoins en légumineuses à destination de l’alimentation humaine et animale. Des opérateurs en recherche de légumineuses témoigneront.
 • une visite guidée de la plate-forme des essais mis en place en 2021 sur le site :
  • lentilles de printemps (2 variétés différentes) associés à différents tuteurs (lin, cameline, orge)
  • pois en mélange avec différentes céréales
  • féverole de printemps avec différentes céréales
  • 6 micro-parcelles semées en céréales (différentes espèces et densités) avec semis sous couvert pour évaluer la facilité d’implantation
  • des cultures innovantes sont aussi présentées (soja, pois chiche…)

Landbouwbeurs Terr’Eau Bio op 30 juni en 1 juli 2021 te Brie, Aisne, Frankrijk

De partners van het project SymBIOse verwelkomen jullie op het landbouwsalon met talrijke veldbezoeken, demonstraties en conferenties. Ook de eerste resultaten van het project SymBIOse worden er voorgesteld:

 • een conferentie op 30 juni over “grensoverschrijdende samenwerking voor de sector peulvruchten“. Kom en ontdek de biologische ontwikkelingstendensen in onze 3 regio’s (Wallonië, Vlaanderen en Noord-Frankrijk). Je verneemt ook meer over de behoeften aan peulvruchten voor menselijke en dierlijke voeding. Ten slotte zullen er ook getuigenissen zijn van enkele actoren op de peulvruchtenmarkt.    
 • een rondleiding doorheen het aangelegde proefplatform dat in 2021 op het terrein is opgezet:
  • 2 variëteiten zomerlinzen in mengteelt met verschillende steungewassen (vlas, huttentut, gerst)
  • Erwten in samen geteeld met verschillende granen
  • Zomerveldbonen met diverse granen
  • 6 micro-perceeltjes met granen (verschillende soorten en zaaidichtheden) waar onderzaai gebeurd is met vlinderbloemige groenbedekkers
  • Voorstelling van innovatieve teelten (soja, kikkererwten, …)

Zowel de conferentie als de rondleiding zullen op 30 juni 2021 worden vertaald om landbouwers uit de verschillende regio’s in staat te stellen deel te nemen aan en bij te dragen tot de uitwisselingen.