Réussir l’implantation de trèfle ou de luzerne sous couvert – Een geslaagde teelt van klaver en luzerne onder graangewassen.

En système “grande culture sans élevage”, il est primordial d’assurer la fertilité de ses sols par l’implantation d’intercultures ou prairies temporaires. Découvrez dans cette video une technique d’implantation de trèfle et de luzerne sous couvert de céréales.

In een ‘akkerbouwsysteem zonder vee’ is een groenbedekker of tijdelijk grasland van essentieel belang om de vruchtbaarheid van de bodem te waarborgen. Ontdek in deze video een techniek voor telen van klaver en luzerne onder graangewassen.

État des essais Printemps 2022 – Stand van zaken proeven lente 2022

29/3/22: semis des essais de printemps (CRA-w) – zaai lenteproeven (CRA-W)
25/4/22: lupin blanc sous couvert (éviter les dommages liés au gibier) chez Inagro – witte lupine onder afdekking (vermijden wildschade) bij Inagro
3/5/22: Visite des suivis de parcelles légumineuses chez les agriculteurs wallons par Biowallonie – Bezoek aan de door Biowallonie opgevolgde Waalse percelen met peulvruchten