Réussir l’implantation de trèfle ou de luzerne sous couvert – Een geslaagde teelt van klaver en luzerne onder graangewassen.

En système “grande culture sans élevage”, il est primordial d’assurer la fertilité de ses sols par l’implantation d’intercultures ou prairies temporaires. Découvrez dans cette video une technique d’implantation de trèfle et de luzerne sous couvert de céréales.

In een ‘akkerbouwsysteem zonder vee’ is een groenbedekker of tijdelijk grasland van essentieel belang om de vruchtbaarheid van de bodem te waarborgen. Ontdek in deze video een techniek voor telen van klaver en luzerne onder graangewassen.