Visite des essais légumineuses à Ciney le 12 juillet 2021 – Bezoek aan het proefplatform vlinderbloemigen op 12 juli 2021

Opgelet: Verplichte inschrijving (per e-mail of telefoon (laat een boodschap na) met jouw naam, het aantal personen en jouw Gsm-nummer bij Patrick Silvestre : patrick.silvestre@biowallonie.be of 0475/38.53.30

Retour sur la visite des essais Inagro le 24 juin 2021 – Terugblik op het proefveldbezoek Inagro op 24 juni 2021

Toujours plus d’attractivité pour les légumineuses dans nos assolements bios : une plus grande diversité des légumineuses assure une rotation cohérente et ouvre sur de nouveaux débouchés. A l’occasion de la visite des essais menés par Inagro, le focus sur la culture et le choix des variétés de lupin a été particulièrement apprécié.

Vlinderbloemigen worden steeds interessanter in onze biologische vruchtwisseling: een grotere diversiteit aan vlinderbloemigen zorgt voor een samenhangende vruchtwisseling en opent nieuwe afzetmogelijkheden. Tijdens het bezoek aan de proefvelden van Inagro werd de aandacht voor de teelt en de keuze van de lupinerassen op prijs gesteld.