Retour sur la visite des essais expérimentaux de la ferme d’Inagro

Retrouvez l’ensemble des essais menés sur la ferme en 2020 et les résultats constatés en particulier sur le rôle et les effets des légumineuses :

  • en association notamment pour le lentillon de Champagne avec de l’épeautre,
  • en pure pour les légumineuses innovantes telles que le soja (avec des essais comparatifs entre variétés) et le lupin bleu et blanc
  • sur la culture de légumes, le céleri en particulier
  • dans les rotations qui accentuent leur présence (jusqu’à 3 légumineuses sur 4 ans)
  • dans les engrais verts

Een terugblik op het bezoek aan de proeven van de Inagro-proefhoeve.

Vind hieronder een overzicht van proeven die in 2020 op het bedrijf zijn uitgevoerd en de vaststellingen over de rol en de invloed van vlinderbloemigen:

in mengteelt, namelijk de teelt van winterlinzen (Lentillon de Champagne) met spelt,

in zuivere teelt voor innovatieve peulvruchten zoals soja (rassenproeven) en blauwe en witte lupine

in teeltrotaties waarin ze prominent aanwezig zijn (tot 3 vlinderbloemige hoofdteelten over 4 jaar)

op de teelt van groenten, in het bijzonder knolselder

in groenbemesting

Légumineuses pures (soja et lupin) le 8 octobre 2020
Vlinderbloemigen in monocultuur (soja en lupine) op 8 oktober 2020