Carte des essais printemps 2021

Retrouvez sur cette carte :

– les essais comparatifs des cultures associées (céréales – protéagineux) comparées aux cultures pures

-les essais menés sur des légumineuses innovantes (soja, pois chiche, lupin)

-les essais de succession de cultures comparant différentes modalités en fonction de la fréquence de légumineuses dans la rotation (y compris en interculture)

Kaart met de proefvelden zomerteelten 2021

Vind op deze kaart :

  • vergelijkende proeven met mengteelten (granen – vlinderbloemigen) en monoculturen
  • proeven met innovatieve peulvruchten (soja, kikkererwt, lupine)
  • rotatieproeven waarbij verschillende objecten worden vergeleken naar gelang van de frequentie van vlinderbloemigen in de vruchtwisseling (met inbegrip van groenbedekkers