Implantation des essais printemps 2021 Aanleg proefvelden met zomerteelten 2021

Semis des mélanges “féverole + blé” et “pois jaune + orge” le 8 mars 2021
Zaai van de mengteelten “veldbonen+ tarwe” en ” gele erwten + gerst” op 8 maart 2021
Graines de pois jaune
Zaden van gele erwt