Frans-Belgische uitwisseling over de teelt van groenbemesters in de biologische vollegrondsgroenteteelt

Bezoek aan het bedrijf Thierry Beaucarne , biologische landbouwer te Moeskroen.
Deelname van een Franse groep biologische landbouwers (CUMA Bio-Territoires) die aangesloten zijn bij een Gi2E (Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental/Groepen met aandacht voor Economie en Milieu) voor het ontwikkelen van vruchtbaarder biologische systemen

Uitwisseling over de teelt van groenbemesters in een rotatie met:
– voornamelijk groenten (knolselder, aardappelen, prei, witte selder, bieten, pompoenen, bloemkool),
– weinig granen (tarwe, korrelmaïs)
– en een speciale focus op tussenteelten als middel om de vruchtbaarheid te verbeteren. 

Bezichtigen van een complex mengsel groenbedekkers met facelia, mosterd, rode klaver, Alexandrijnse klaver, voederkool.

Controle met spade voor de analyse van bodemaggregaten op het proefbedrijf van Inagro: vergelijking ploegloos boeren met ploegen.