Formation au réglage de votre moissonneuse batteuse pour optimiser vos récoltes

Les partenaires du projet Européen Interreg SymBIOse vous invitent à 2 formations techniques organisées en France ainsi qu’en Belgique pour vous aider à optimiser vos récoltes de légumineuses et céréales qu’elles soient en association ou en culture pure.
Aujourd’hui les normes du marché de la consommation et des semences sont de plus en plus pointues (qualité, pureté). Or les techniques culturales appliquées en bio imposent l’absence de produits herbicides pour lutter contre les adventices et associent souvent les cultures entre elle.
L’objectif de cette formation est donc de maintenir et améliorer vos connaissances et savoir-faire techniques en matière de triage de grains.

*) Le jeudi 3 février 2022 en Belgique (Wallonië) à Herquegies (Frasnes-lez-Anvaing), plus d’infos et inscription sur : Formation technique : Moissonneuse batteuse

*) Le mardi 22 février 2022 en France à Sainte Segrée (Somme), plus d’infos et inscription sur : Triage à la ferme de cultures pures et associées : choix et réglages des équipements

*) Le mercredi 23 février 2022 en France à Erchin (Le Nord), plus d’infos et inscription sur :
Tiage-à-la-ferme-de-cultures-pures-et-associees-choix-et-reglages-des-equipements

*) Le jeudi 24 février 2022 en Belgique (Wallonie) à Wanze (Huy), plus d’infos et inscription sur : Formation technique : triage et stockage des grains

Vorming dorsen en triage van vlinderbloemigen/peulvruchten

De partners van het Europese Interreg-project SymBIOse nodigen u uit voor twee technische opleidingen die zowel in Frankrijk als in België georganiseerd worden. Deze helpen om de oogst van peulvruchten en granen te optimaliseren, zowel in mengteelten als in zuivere teelt.
Vandaag de dag worden de normen van de consumenten- en de zadenmarkt steeds strenger (kwaliteit, zuiverheid). De teelttechnieken die in de biologische landbouw worden toegepast, vereisen echter dat er geen herbiciden worden gebruikt om onkruid te bestrijden en vaak worden gewassen in mengteelt uitgezaaid.
Het doel van deze opleidingen is dan ook uw kennis en technische knowhow op het gebied van graansortering te verbeteren. De vormingen worden in het Frans gegeven, maar bij de vormingen in Wallonië zijn er Vlaamse partners aanwezig die kunnen helpen bij het vertalen.

*) Donderdag 3 februari 2022 in België (Wallonië) te Herquegies (Frasnes-lez-Anvaing), meer info en inschrijven op: Vorming afstellen maaidorser

*) Dinsdag 22 februari 2022 in Frankrijk (Somme) te Sainte Segrée, meer info en inschrijven op: Triage op de boerderij van mengsels en zuivere teelten

*) Woensdag 23 februari 2022 in Frankrijk (Nord) te Erchin, meer info en inschrijven op:
Triage op de boerderij van mengsels en zuivere teelten

*) Donderdag 24 februari 2022 in België (Wallonië) te Wanze (Huy), meer info en inschrijven op: Vorming triage en stockage van de granen