Resultaten – Résultats

  • Bibliografische synthese over de plaats van vlinderbloemigen in de rotatie van biologische akkerbouwgewassen
  • L’association céréale – protéagineux: un avantage par rapport à la culture pure en système bas intrant? Venez découvrir la synthèse des résultats des essais menés dans le cadre du projet SymBIOse

  • Mengteelt van granen en eiwithoudende gewassen: voordeel t.o.v. monocultuur in een low-input systeem? Ontdek de resultaten van de eerste proeven aangelegd in het kader van het project .