Biovelddag Inagro op donderdag 24 juni ’21

Plaats:
Proefboerderij Biologische Landbouw
Gabriëlstraat 11
Rumbeke-Beitem (België)

Corona laat het eindelijk toe: de biovelddag gaat door op donderdag 24 juni 2021 op het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro. Tijdens een geleide rondgang lichten onderzoekers de lopende veldproeven in verschillende teelten toe. In de afsluitende machinedemo tonen de NAIO veldrobot en twee mulchfrezen wat ze de biologische landbouw te bieden hebben.
We organiseren de rondgang gedurende drie tijdsblokken: een eerste 15.30 u tot 19 u, een tweede van 17 u tot 20.30 u en een derde van 18 u tot 21.30 u.

Programma:

Ontvangst met registratie voor fytolicentie vormingsactiviteit
15 u, 16.30 u of 17.30 u

Bezoek aan de proefvelden, met in chronologische volgorde:
15.30 u, 17.00 u of 18.00 u

  • Vlinderbloemigen voor food, feed en bodem: mengteelten granen met erwten en veldbonen, lupines, kikkererwt, soja, onderzaai klaver, rotatieproef (project SymBIOse).
  • Gezonde gewassen: beheersing koolvlieg en wortelvlieg zonder biopesticiden (project Zero Fyto F&G), onkruidbeheersing zaaispinazie, rassenproef aardappel.
  • Slimme teelttechniek: keuze en vernietiging van groenbemesters, T-tape in aardappel en venkel, ecoploeg in bloemkool, vaste rijpaden, mulchmaterialen in venkel, teelttechniek voor quinoa.

Demonstratie Naio veldrobot, GEOHOBEL en Kuhn-biofrees en tentoonstelling CIMAT robot.
18.10 u, 19.40 u of 20.40 u

Einde:
19 u, 20.30 u of 21.30 u

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht!
Via deze link kan je een formulier invullen en een rondleiding kiezen.

Tijdens het bezoek vragen we om met volgende maatregelen rekening te houden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:

  • Het dragen van een mondmasker is verplicht. Breng bij voorkeur je eigen mondmasker mee.
  • Deelnemers houden 1,5 meter afstand uitgezonderd de personen die deel uitmaken van hetzelfde gezin.
  • Handgel wordt ter beschikking gesteld.
  • Bezoekers die ziektesymptomen vertonen worden niet toegelaten tijdens de biovelddag.
  • Respecteer de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften tijdens de activiteit.