‘Biovelddag’ Inagro 24 juni 2021: Save the date! – ‘Biovelddag’ Inagro le 24 juin 2021: Réservez la date!

Op 24 juni organiseert Inagro de voorjaarseditie van de biovelddag op het proefbedrijf voor Biologische teelt van Inagro. Tijdens het bezoek zullen veldproeven en de algemene bedrijfsvoering van het proefbedrijf aan bod komen tijdens een rondleiding. Daarna volgt een machinedemo met enkele innovatieve bodembewerkingsmachines. We wachten nog even de nieuwe richtlijnen voor COVID-19 maatregelen af om het programma volledig vast te leggen. Thema’s die aan bod zullen komen zijn onder meer biologische gewasbescherming, teelttechniek en innovatieve (vlinderbloemige) teelten met o.a. de proeven van het project SymBIOse. Noteer de datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt!

Le 24 juin, Inagro organise l’édition de printemps de ‘biovelddag’ à la ferme expérimentale pour l’agriculture biologique d’Inagro. Au cours de la visite, les essais sur le terrain et la gestion générale de la ferme expérimentale seront abordés lors d’une visite guidée. Elle sera suivie d’une démonstration de machines innovantes pour le travail du sol. Nous attendons toujours les nouvelles directives pour les mesures COVID-19 afin de finaliser le programme. Les thèmes qui seront abordés sont la protection biologique des cultures, les techniques culturales et les cultures innovantes (légumineuses) avec les essais du projet SymBIOse. Notez la date dans votre agenda. Plus d’informations suivront !